Dyrektorze, już dziś złóż zamówienie na dostawę komponentów z Laboratorium Przyszłości:
Pracownię Druku 3D i Pracownię Robotyki!

Oba komponenty posiadają materiały metodyczne oraz szkolenie z ich wykorzystania dla nauczycieli.

Zgłoszenie „Zamówienie wstępne”

Wzór umowy dostawy

Wzór zwolnienia VAT 0% na drukarkę 3D

Założenia programu:

 • Wysokość wsparcia finansowego uzależniona od liczby uczniów w szkole, na dzień składania wniosku.
 • Środku finansowe przeznaczone na program dla jednostek samorządu terytorialnego, które są organami prowadzącymi dla szkół podstawowych, wyniesie aż 960 milionów złotych!
 • Składanie wniosków na https://www.webankieta.pl/ankieta/654488/laboratoria-przyszlosci-formularz-aplikacyjny.html do 15.11.2021!
 • Organy prowadzące szkoły będą zobowiązane wykorzystać otrzymane środki najpóźniej do 31 sierpnia 2022 r., jednakże w terminie od 1 stycznia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. mogą wydać, maksymalnie 40% otrzymanego wsparcia. 60% środków musi zostać wykorzystane do końca 2021 r.!


Jakie wsparcie otrzymają szkoły?

 • 30 000 złotych – w przypadku szkół do 100 uczniów (jest ich 5168 a uczy się w nich 292 457 uczniów) 
 • 60 000 złotych – w przypadku szkół od 101 do 200 uczniów (jest ich 3492 a uczy się w nich 495 017 uczniów) 
 • 70 000 złotych – w przypadku szkół od 201 do 234 uczniów (jest ich 659 a uczy się w nich 142 467 uczniów) 
 • 300 złotych na ucznia – w przypadku szkół od 235 uczniów (jest ich 4678 a uczy się w nich 2 131 451 uczniów).
 • Otrzymane wsparcie nie będzie wymagało wniesienia wkładu własnego i przyznawane będzie w całości z góry.

W przypadku pytań skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 534 434 315 lub adresem mail info@magicznegry.pl.

Co będzie musiała kupić każda szkoła?

Obecnie w skład wyposażenia podstawowego wchodzą:

 • Drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami, ploterami etc.)
 • Mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami
 • Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, greenscreeny, mikrofony etc.)
 • Stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

Lista proponowanych produktów w ramach programu.

Pobierz Katalog Wyposażenia

Założeniem inicjatywy nie jest nauka zdalna. Sprzęt służący do nauczania na odległość będzie można kupować w ramach innych inicjatyw, np. w programie Aktywna Tablica. Laboratoria Przyszłości skupiają się na wyposażeniu, które służyć ma przekazywaniu wiedzy w sposób innowacyjny, z wykorzystaniem prac i zdobyczy technicznych, dając szkołom taką możliwość, szczególnie podczas nauki stacjonarnej.